โค้งสุดท้ายก่อนยื่นภาษี ข้อสรุปของเงินเยียวยา เป็นรายได้ทางภาษีหรือไม่

08 May 2022

 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ที่ประชุม ครม. ได้มีมติอนุมัติร่างกฎหมาย ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ได้รับเงินเยียวยาจากโครงการภาครัฐ แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีตัวกฎหมายจริงๆระบุออกมาแน่ชัด ทำให้เกิดปัญหาแก่ผู้ทำบัญชี และเจ้าของธุรกิจ ว่าสรุปแล้วต้องทำอย่างไรกับรายได้ตัวนี้

 

เงินเยียวยาจากภาครัฐแบ่งออกเป็น 2 โครงการดังนี้

  1. เงินเยียวยาที่ได้รับตามโครงการเยียวยานายจ้าง และผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ที่นายจ้างได้รับจากประกันสังคม
  2. เงินอุดหนุนที่ได้รับตามโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ที่ได้รับจากกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

โดยล่าสุด กองกฎหมาย กรมสรรพากร ได้มีการอัพโหลดคลิปแถลงวิธีการคิดรายได้ตามลิ้ง

 https://www.youtube.com/channel/UCl1swmbcqt8Wxk2mmnzwTkg

 

โดยข้อสรุปจะมีดังนี้

  1. เงินเยียวยาที่ได้รับจากประกันสังคม เมื่อบันทึกบัญชีเป็นรายได้อื่น ในงบกำไรขาดทุนทางบัญชีแล้ว จะสามารถหักออกจากงบกำไรขาดทุนทางภาษีได้ สรุปสั้นๆก็คือตัวนี้ไม่ต้องเอามาคิดเป็นรายได้ในทางภาษี
  2. เงินอุดหนุนที่ได้รับจากกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เมื่อบันทึกเป็นรายได้อื่น ในงบกำไรขาดทุนทางบัญชี จะไม่สามารถหักออกจากงบกำไรขาดทุนทางภาษี สรุปสั้นๆก็คือ ตัวนี้ตีเป็นรายได้อื่นของบริษัท

อย่างไรก็ตามก็ยังไม่มีกฎหมายที่แน่ชัดมารองรับ ข้อมูลดังกล่าวเป็นแหล่งข้อมูลที่พอจะเชื่อถือได้มากที่สุด ณ เวลานี้ เนื่องด้วยเหลือเวลาเพียงไม่ถึงเดือนแล้วที่จะถึงเวลาสิ้นสุดในการนำส่งงบการเงินของปี 2564 (สิ้นเดือน พฤษภาคม 2565) ถ้าต้องการความแน่นอนและไม่อยากมีปัญหาในภายหลัง ท่านก็อาจทำตามวิธีที่กองกฎหมาย กรมสรรพากรแถลง

สุดท้ายนี้ไม่ว่าท่านจะคำนวณภาษีด้วยวิธีใด ก็เป็นสิทธิของท่าน เพราะกฎหมายก็ยังไม่มีการระบุวิธีการที่แน่ชัดว่าเราควรทำอย่างไร ก็หวังว่าท่านจะได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาวิธีการคำนวณภาษีบริษัทของปี 2564 นี้ได้

 

ข้อมูลโดย: บริษัท กรุงเทพการบัญชี (1975) จำกัด