ที่ปรึกษาทางด้านบัญชี และภาษี

 

บัญชี และ ภาษี เป็นของคู่กันเสมอ เพราะเมื่อมีกำไรก็ย่อมต้องเสียภาษี ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ไม่ชอบเสียภาษี ซึ่งเป็นธรรมดาทุกคนก็ต้องคิดแบบนี้ แต่ถ้ามองในทางตรงกันข้าม การที่เราเสียภาษีแสดงว่ากิจการของเรามีกำไร อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผู้ประกอบการควรทำที่สุดก็คือการวางแผนภาษี เพราะนอกจากกิจการจะประหยัดเงินค่าภาษีแล้ว ผลพลอยได้ก็คือผู้ประกอบการจะสามารถวางแผนการเงิน ทั้งในแง่ของการขยายธุรกิจ การเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายไปด้วย

บริษัทของเรามีประสบการณ์ด้านบัญชีและภาษีมาอย่างยาวนาน และสามารถช่วยลูกค้าลดภาษี และขอคืนภาษีมาแล้วหลายเจ้า เรารับประกันว่าข้อมูลของท่านเป็นความลับ และไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่นอย่างแน่นอน

บริการที่เกี่ยวกับแผนภาษีและให้คำปรึกษา

  • รับวางแผนภาษีบุคคลธรรมดา
  • รับวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นกิจการ (ฟรีสำหรับผู้ที่จดทะเบียนบริษัทกับเรา หรือเลือกใช้บริการทำบัญชีกับทางเรา)
  • รับวางแผนภาษีแก้ไขปัญหาเงินให้กู้ยืมกรรมการ
  • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) และ ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50)

เพิ่มเพื่อน