รับทำบัญชี

 

รับทำบัญชีด้วยทีมงานมืออาชีพ และควบคุมคุณภาพโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

พนักงานของเราทุกคนจะต้องจบการศึกษาบัญชีบัณฑิต และจะต้องผ่านการทดสอบจากทางเราทุกคนอีกครั้งก่อนรับเข้ามาทำงาน โดยงานที่ทำทุกงานจะต้องมีพนักงานตำแหน่งผู้จัดการคุมงาน และหลังจากปิดงบการเงินก็จะมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตรวจสอบงบการเงิน

 

ค่าบริการที่เหมาะสม

ค่าบริการของเราจะเริ่มต้นที่ 2,500 บาทต่อเดือน โดยจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนเอกสาร และความซับซ้อนของธุรกิจ ซึ่งสามารถเข้ามาให้เราประเมินค่าใช้จ่ายได้เบื้องต้น โดยไม่คิดค่าบริการ

 

ขอบเขตการให้บริการรับทำบัญชีรายเดือน

  • วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชี ตามมาตรฐานบัญชี ทั้งของสภาวิชาชีพ และของกรมสรรพากร
  • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1/3/53)
  • จัดทำและยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30/36)
  • จัดทำและยื่นแบบประกันสังคม
  • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการทำเอกสาร และภาษี ที่ถูกต้อง
  • จัดทำงบการเงิน (งบดุล, งบกำไรขาดทุน, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน)

 

รับจ้างทำบัญชี #ทำบัญชี #รับทำบัญชี #ปิดบัญชี #รับปิดบัญชี #สำนักงานบัญชี

เพิ่มเพื่อน