รับตรวจสอบบัญชี

 

เราให้บริการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีไทยที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานทางด้านตรวจสอบบัญชีกับบริษัทตรวจสอบบัญชี Big4 และเคยตรวจสอบในตลาดหลักทรัพย์ในหลายประเภทธุรกิจ และมั่นใจได้ว่าทางผู้สอบในเครือของเรา มีความเป็นอิสระ จากทีมทำบัญชีของเราอย่างแน่นอน มั่นใจได้ว่างานของเรามีคุณภาพ ตั้งแต่การจัดทำ และการตรวจ

 

การรับงานในการตรวจสอบของเรามี 2 แบบ

  1. ใช้บริการเฉพาะการตรวจสอบบัญชี

เหมาะสำหรับลูกค้าที่เป็นกิจการที่มีพนักงานบัญชีอยู่แล้วที่ปิดบัญชีเองได้ แต่ยังไม่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

  1. ใช้บริการทั้งการบัญชีและการตรวจสอบบัญชี

เหมาะสำหรับกิจการที่ไม่มีพนักงานบัญชีในกิจการ และต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับพนักงานประจำ ท่านสามารถมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพของงานบัญชีและตรวจสอบบัญชี เพราะทางเรามีทั้งทีมทำบัญชี และทีมสอบบัญชีซึ่งเป็นอิสระจากกัน ทำให้คุณภาพของงานจะมีการตรวจสอบหลายครั้ง ทางฝั่งทีมบัญชีนอกจากเราจะใช้นักบัญชีที่จบบัญชีบัณฑิต แล้ว บัญชีของท่านจะถูกตรวจโดยนักบัญชีระดับผู้จัดการอีกครั้ง ก่อนส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

เพิ่มเพื่อน